Gegevens achterlaten

Fijn dat u mogelijk de communicatiemiddelen uit de toolbox wilt inzetten. Samen bereiken we meer. 

Via onderstaande button kunt u de inhoud van de toolbox downloaden. Hiermee gaat u ook akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het te downloaden materiaal.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn:
- gebruiken van het materiaal overeenkomstig de doelstelling;
- geen verdere reproductie, bewerking of gebruik anders dan bij de instructie vermeld is;
- Voor het gebruik van de Abri's geldt dat de rechten zijn afgekocht voor geheel 2017. Daarna dient dit materiaal niet meer gebruikt te worden.
 

Om op een later moment nog eens contact te kunnen zoeken over deze campagne vragen we om uw organisatienaam en e-mailadres.

Dit project is ontstaan door een samenwerking van:

Dit project heeft tot stand kunnen komen met behulp van een subsidie van het Ministerie van SZW.